bredband fastighetsägare

Fastighetsägare

Vi har hela konceptkedjan från införsäljning, inventering, investeringskalkyler, besparingskalkyler, utförda installationer och resultatuppföljningar. Med oss får du en ansvarig från start till mål. Vår resultatgaranti ger dig extra trygghet!

Varför skall ert bolag installera fiberbredband i fastigheter

  • Nöjdare hyresgäster
  • Höjer värdet på er fastighet/fastighetsinnehav
  • Möjlighet att använda smarta fastighetstjänster