Svartfiber

Svartfiber är den minst förädlade elektroniska kommunikationstjänsten baserad på optisk fiber.  Svartfiber erbjuder oss som Bredbandsbolag att ha gemensamt nät och infrastruktur istället för att varje bolag individuellt lägger ut eget fibernät.